Cung cấp và phân phối các dòng rượu ngoại nhập khẩu với Cogac,Whicky, Vodka